Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre kultúrne dedičstvo a tradičné vedomosti - 27. - 28. 08. 2007 - Benátky, Taliansko

Obsah

  • Program zasadnutia
  • Zoznam účastníkov
  • Návrh náplne prác Pracovnej skupiny pre kultúrne dedičstvo a tradičné vedomosti
  • Komentár Dočasného sekretariátu k článku 11 dohovoru
  • Karpatský dohovor a ochrana kultúrneho dedičstva v regióne - podkladový dokument za Českú republiku
  • Záznam zo zasadnutia