Vytlačiť Poslať stránku

Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oznam pre verejnosť

04.07.2016
Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ... Viac

 
 
 

Oznam pre verejnosť 10. 6. 2015

10.06.2015
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podala dňa 01. 06. 2015 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]