Vytlačiť Poslať stránku

Právne predpisy

Zoznam platnej legislatívy pre oblasť vôd je na strane 10 v Prehľade aktuálnej environmentálnej legislatívy

Smernice Európskej únie pre oblasť vôd sú zosumarizované v tomto odkaze