Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Posudzovanie - informácie o oprávnených posudzovateľoch

Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 23 písm. l) tretieho bodu zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší vydáva informáciu o oprávnených posudzovateľoch podľa § 19 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší, oprávnených na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia.

Aktualizácie:

  • 1. 02. 2016 - Časť I. Odbor emisno - technologické posudzovanie, vydanie šieste k 1. februáru 2016
  • 1. 10. 2014 - Časť II. Odbor imisno - prenosové posudzovanie, vydanie piate k 1. októbru 2014
  • 1. 07. 2014 - Časť III. Odbor posudzovanie monitorovania emisií, vydanie druhé k 1. júlu 2014