Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/005954

Predmet konania : Vydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v chránenom území.

Kataster : Ružomberok, Ludrová, Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Poľnohospodárske družstvo Ludrová