Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2018/039972/Vk

Žiadosť Masarykovej univerzity Brno o povolenie výnimky na vjazd a státie motorových vozidiel podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v k. ú. Chropov, kde platí druhý stupeň ochrany podľa zákona. Dôvodom podanej žiadosti je výskum dopadov klimatických zmien a opatrenia proti suchu vysychajúcich tokov.

Oznámenie