Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2018/045710/SJ

14.11.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2018/046081/SJ

14.11.2018 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia podľa § 89 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisvo

OU-PO-OSZP1-2018/045759/KM

13.11.2018 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2018/045451/SA

12.11.2018 Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2016/034572-006/RD zo dňa 19.09.2016 v súvislosti s rekonštrukciou NKP Encián na Skalnatom Plese.