Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Prešov

OU-PO-OSZP1-2019/017893/KM

20.03.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/017047/HV

19.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

OU-PO-OSZP1-2019/017553/SA

19.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou vyhliadkovej veže v k. ú. Levoča v CHVÚ Levočské vrchy

OU-PO-OSZP1-2019-016401/SJ

12.03.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov