Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Topoľčany

OU-TO-OSZP-2019/002371

14.02.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 3 ks javor, 2 ks tuja, 1 ks jedľa - Obec Radošina

OU-TO-OSZP-2019/002250

11.02.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Borovica - Mesto Topoľčany

OU-TO-OSZP-2019/002245

11.02.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Jaseň - Mesto Topoľčany

OU-TO-OSZP-2019/002248

11.02.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 2 ks Javor - Mesto Topoľčany