Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Bystrica

Konanie na vydanie súhlasu na let lietadlom (vrtuľníkom) ktorého výška letu je menšia ako 300 m nad najvyššou prekážkou v okruhu 600 m od lietadla (vrtuľníka) pre SLOVEX s.r.o., Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica  podľa § 14 ods. (2) písm. d) zákona 543/2002. Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, OSŽP, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica alebo elektronicky  na e-mailovú adresu   v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

OU-BB-OSZP1-2019/019478-Ku

17.05.2019 Súhlas

OU-BB-OSZP1-2019/019218-Ko

16.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2019/019062-Ku

15.05.2019 Súhlas a výnimka

OU-BB-OSZP1-2019/019071-Ko

14.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-BB-OSZP1-2019/018915-Ko

14.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky

OU-BB-OSZP1-2019/018699-Ko

13.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky