Vytlačiť Poslať stránku

Registre, zoznamy, informačné systémy

REGISTRE, ZOZNAMY:

Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom k 20. 06. 2017 (pdf, 513,01 kB)

Register geologických oprávnení (pdf, 427 kB)

Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (pdf, 266,23 kB)

Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (pdf, 378,61 kB)

Zoznam prieskumných území k 1. 1. 2017 (pdf, 208 kB)

 

Zoznam členov poradného orgánu: Komisia pre schvaľovanie zásob nerastov k 06. 06. 2016 (pdf, 132 kB)

 

INFORMAČNÉ SYSTÉMY: