Vytlačiť Poslať stránku

Registre, zoznamy, informačné systémy

REGISTRE, ZOZNAMY:

Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom k 15. 09. 2016 (pdf, 508 kB)

Register geologických oprávnení (pdf, 419 kB)

Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (pdf, 264 kB)

Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (pdf, 371 kB)

Zoznam prieskumných území k 1. 7. 2016 (pdf, 215 kB)

 

Zoznam členov poradného orgánu: Komisia pre schvaľovanie zásob nerastov k 06. 06. 2016 (pdf, 132 kB)

 

INFORMAČNÉ SYSTÉMY: