Vytlačiť Poslať stránku

Registre, zoznamy, informačné systémy

REGISTRE, ZOZNAMY:

Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom k 20. 06. 2017 (pdf, 513,01 kB)

Register geologických oprávnení k 01. 07. 2017 (pdf, 455,76 kB)

Zoznam rozhodnutí o určení organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného ložiska (pdf, 263,35 kB)

Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku k 01. 07. 2017 (pdf, 376,87 kB)

Zoznam prieskumných území k 01. 07. 2017 (pdf, 205,54 kB)

 

Zoznam členov poradného orgánu: Komisia pre schvaľovanie zásob nerastov k 06. 06. 2016 (pdf, 132 kB)

 

INFORMAČNÉ SYSTÉMY: