Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona