Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona