Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v obci Pavlova Ves 

Podrobnejšie informácie