Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka  

Podrobnejšie informácie