Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka

Záverečné stanovisko: Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš – mestská časť Palúdzka  

Podrobnejšie informácie