Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy

Záverečné stanovisko: Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy (PDF 1,5 MB)

Podrobnejšie informácie