Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Ťažba dolomitov na ložisku Mýtna Hrby – zmena činnosti pre roky 2017 – 2021 na zaistenie dostatočných kapacít výroby kameniva pre stavbu rýchlostnej cesty R2

Záverečné stanovisko: Ťažba dolomitov na ložisku Mýtna Hrby – zmena činnosti pre roky 2017 – 2021 na zaistenie dostatočných kapacít výroby kameniva pre stavbu rýchlostnej cesty R2 (pdf 1.7 MB)

Podrobnejšie informácie