Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska Bažantnica II povrchovým spôsobom v DP Bažantnica, lokalita Kopčova Seč

Záverečné stanovisko: Otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska Bažantnica II povrchovým spôsobom v DP Bažantnica, lokalita Kopčova Seč 

Podrobnejšie informácie