Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Jarok

Záverečné stanovisko: Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov, Jarok (PDF 6,8 MB)

Podrobnejšie informácie