Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Ing. Miroslav Mlynár, PhD. – spracovanie starých vozidiel

Záverečné stanovisko: Ing. Miroslav Mlynár, PhD. – spracovanie starých vozidiel (pdf 1.3 MB)

Podrobnejšie informácie