Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne

Záverečné stanovisko: Elektráreň splyňovania biomasy Mokrance – rozšírenie palivovej základne 

Podrobnejšie informácie