Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - lom Skaličky

Záverečné stanovisko: Dobývací priestor Trenčianske Mitice I - lom Skaličky (PDF 1,94 MB)

Podrobnejšie informácie