Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Záverečné stanovisko: Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby

Záverečné stanovisko: Banská činnosť vykonávaná v dobývacom priestore Stráňavy - Polom – lom Polom, lom Kosová a haldy odpadového vápenca – navýšenie ťažby  

Podrobnejšie informácie