Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Zmena priestorového, technologického, organizačného usporiadania a navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble

Rozhodnutie: Zmena priestorového, technologického, organizačného usporiadania a navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble (PDF 3,75 MB)

Podrobnejšie informácie