Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie: Zmena priestorového, technologického, organizačného usporiadania a navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble

Rozhodnutie: Zmena priestorového, technologického, organizačného usporiadania a navýšenie kapacity zariadenia na dočasné skladovanie a zhodnocovanie plastov drvením a regranuláciou v lokalite Vráble 

Podrobnejšie informácie