Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: (zmena 4) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz

Rozhodnutie: (zmena 4) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz (PDF 624 kB)

Podrobnejšie informácie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže