Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: (Zmena 2) Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa

Rozhodnutie: (Zmena 2) Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa (pdf 6,1MB)

Podrobnejšie informácie

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže