Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu – „Doplnenie nových druhov odpadov kategórie „O“ do zariadenia

Rozhodnutie: Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu – „Doplnenie nových druhov odpadov kategórie „O“ do zariadenia 

Podrobnejšie informácie