Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu – „Doplnenie nových druhov odpadov kategórie „O“ do zariadenia

04.04.2018

Rozhodnutie: Zariadenie na zneškodňovanie nebezpečných odpadov skupiny 18 Odpady zo zdravotnej a veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu – „Doplnenie nových druhov odpadov kategórie „O“ do zariadenia 

Podrobnejšie informácie

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže