Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie: Zariadenie na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami – zvýšenie kapacity

Rozhodnutie: Zariadenie  na zber, zhodnocovanie a prípravu na opätovné použitie odpadov z plastov, znečistených nebezpečnými látkami – zvýšenie kapacity

Podrobnejšie informácie