Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie: Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom

Rozhodnutie: Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom  

Podrobnejšie informácie