Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom

Rozhodnutie: Vybudovanie kanalizácie na odvedenie odpadových vôd z NS Sapa Profily, a. s. do ČOV Žiar nad Hronom (PDF 1,9 MB)

Podrobnejšie informácie