Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet

Rozhodnutie: Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na ložisku v k.ú. Nový Svet (PDF 2,92 MB)

Podrobnejšie informácie