Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: SVD G – N, priepust v km 4,0 prívodného kanála – úprava pre cestnú dopravu

Rozhodnutie: SVD G – N, priepust v km 4,0 prívodného kanála – úprava pre cestnú dopravu  

Podrobnejšie informácie