Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

Rozhodnutie: Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

Podrobnejšie informácie