Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

10.08.2018

Rozhodnutie: Strážske – skládka odpadov Pláne, 1. kazeta – 2. časť, SO-40 Uzavretie a rekultivácia skládky

Podrobnejšie informácie 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže