Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov

Rozhodnutie: Skládka odpadov Senec – 3. etapa – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky odpadov

Podrobnejšie informácie