Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky

Rozhodnutie: Skládka odpadov KOLTA, I. etapa, SO - 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (pdf 4 MB)

Podrobnejšie informácie