Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív a zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných odpadov - zmena integrovaného povolenia

Rozhodnutie: Rozšírenie počtu druhov používaných alternatívnych palív a zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných odpadov - zmena integrovaného povolenia  

Podrobnejšie informácie