Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rozšírenie činností v odpadovom hospodárstve v lokalite na Scheiblingu - IV. etapa skládky odpadov Handlová

Rozhodnutie: Rozšírenie činností v odpadovom hospodárstve v lokalite na Scheiblingu - IV. etapa skládky odpadov Handlová (pdf 4,3MB)

Podrobnejšie informácie