Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov

Rozhodnutie: Rekonštrukcia plynovodu ZS 2 – CA PZZP Gajary-báden vetva „B“ a prepojovacieho uzla Jakubov 

Podrobnejšie informácie