Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, Prístavieb, novostavby a rekonštrukcia nádrží na hnojovicu - farma Dolné Semerovce, Pigagro, s. r. o.

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, Prístavieb, novostavby a rekonštrukcia nádrží na hnojovicu - farma Dolné Semerovce, Pigagro, s. r. o.  

Podrobnejšie informácie