Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Podzemný zásobník zemného plynu Láb 4. stavba Havarijný odfuk na ZS7 Jakubov

Rozhodnutie: Podzemný zásobník zemného plynu Láb 4. stavba Havarijný odfuk na ZS7 Jakubov 

Podrobnejšie informácie