Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z Medziskladu vyhoretého paliva - Bohunice

Rozhodnutie: Modifikácia odvodu kontaminovaných vôd z Medziskladu vyhoretého paliva - Bohunice 

Podrobnejšie informácie