Vytlačiť Poslať stránku

Rozhodnutie IPR EMO 204 00

IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie stavebných objektov EMO 12 SO 580/1-01, 580/1-02 a 580/1-03 Ventilátorové chladiace veže

 

Podrobnejšie informácie