Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20

01.08.2018

Rozhodnutie: Inštalácia a prevádzka zariadenia na predúpravu pevných RAO v SO 44/20 

Podrobnejšie informácie

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže