Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Doplnenie novej sterilizačnej jednotky za účelom zvýšenia efektivity úpravy nebezpečných odpadov

Rozhodnutie: Doplnenie novej sterilizačnej jednotky za účelom zvýšenia efektivity úpravy nebezpečných odpadov 

Podrobnejšie informácie