Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty 

Podrobnejšie informácie