Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty

28.03.2018

Rozhodnutie: Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných, V. súbor stavieb, prístavby a novostavba, farma Bruty 

Podrobnejšie informácie 

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže