Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie Vodárenský zdroj Šamorín - určenie ochranných pásiem a odber podzemnej vody

Rozhodnutie Vodárenský zdroj Šamorín - určenie ochranných pásiem a odber podzemnej vody (PDF, 12,52 MB)