Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Rozhodnutie Vodárenský zdroj Šamorín - určenie ochranných pásiem a odber podzemnej vody

Rozhodnutie Vodárenský zdroj Šamorín - určenie ochranných pásiem a odber podzemnej vody