Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre tri vybrané skupiny produktov („Tissue papier“, „Murovacie materiály“, „Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy“)

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre Tissue papier

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre Murovacie materiály

Oznámenie o osobitných podmienkach na udelenie národnej environmentálnej značky pre Zariadenia na spaľovanie tuhej biomasy