Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2392 Brezovská stráň do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2392 Brezovská stráň do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 71,3 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2392 Brezovská stráň (jpg, 2,90 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2392 Brezovská stráň (pdf, 119 kB)