Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2376 Vršatské bradlá do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2376 Vršatské bradlá do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 62 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2376 Vršatské bradlá (jpg, 2,96 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2376 Vršatské bradlá (pdf, 186 kB)