Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2368 Brezovská dolina do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2368 Brezovská dolina  do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 65,6 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2368 Brezovská dolina (jpg, 2,89 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2368 Brezovská dolina (pdf, 257 kB)