Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu