Vytlačiť Poslať stránku

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 74,9 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice (jpg, 4,12 MB)

Zoznam parciel registra C katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice (pdf, 124 kB)

Zoznam parciel registra E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2367 Holubyho kopanice (pdf, 243 kB)