Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2366 Drenčiansky kras do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2366 Drenčiansky kras do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 117 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2366 Drenčiansky kras (jpg, 4,33 MB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2366 Drenčiansky kras (pdf, 253 kB)