Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prerokovanie zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu

Pozvánka k prerokovaniu navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu (pdf, 70,4 kB)

Mapa navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy (jpg, 998 kB)

Zoznam parciel registra C a E katastra nehnuteľností, ktoré sú súčasťou navrhovaného územia európskeho významu SKUEV2315 Skalické alúvium Moravy (pdf, 123/ kB)